UWAGA! Ze względu na trwające prace nad nową wersją strony LGD Ziemi Mińskiej, mogą wystąpić problemy z dostępem do niektórych materiałów zawartych na naszej witrynie. Za utrudnienia przepraszamy i jednocześnie informujemy, że dokonamy wszelkich starań, aby jak najszybciej wszystko zostało naprawione.

 


 

gotowepomysl przedsiebiorca ankieta swot


 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2016 roku (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, w sali konferencyjnej na
I piętrze odbędzie się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

·     Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 1730.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

·     ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1800.

 Zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może  wnosić do porządku obrad innych punktów.

Projekty dokumentów, będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków zostaną zamieszczone na stronie internetowej LGD Ziemi Mińskiej www.lgdziemiminskiej.pl, o ile to możliwe na 7 dni przed terminem obrad. 

 

PORZĄDEK OBRAD

DOKUMENTY NA WALNE ZEBRANIE