UWAGA! Ze względu na trwające prace nad nową wersją strony LGD Ziemi Mińskiej, mogą wystąpić problemy z dostępem do niektórych materiałów zawartych na naszej witrynie. Za utrudnienia przepraszamy i jednocześnie informujemy, że dokonamy wszelkich starań, aby jak najszybciej wszystko zostało naprawione.

 


 

gotowepomysl przedsiebiorca ankieta swot


 

 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej wraz Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, pod patronatem– Pani Elżbiety Lanc Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego

 

 zaprasza na szkolenie pn.
 
" Możliwości pozyskiwania środków unijnych RPO WM, PROW Leader     

 

 w perspektywie 2014-2020”

 

Szkolenie poprowadzą  pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie oraz  Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 

Szkolenie odbędzie się 

 

30 września 2015 roku (środa) w godz. 10:00- 13:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 1a

 

Spotkanie otworzy Pani Elżbieta Lanc - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.  


Program Szkolenia

 

     1.       Wprowadzenie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

                Przedstawiciele Mazowieckiej  Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

      2.       Omówienie konkursów ogłoszonych w ramach RPO WM w 2015 r. 

                 Przedstawiciele Mazowieckiej  Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

      3.       LEADER na Mazowszu w ramach PROW 2014-2020, przedstawienie zasad wsparcia.

                Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu  Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,

                Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

  • Rozwój infrastruktury drogowej  gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
  • Zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości.


Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje przydatne do aplikowania o środki unijne. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką funduszy unijnych.